Preda-Osijek d.o.o.
Uredski namještaj//

JERA menadžerski namještaj

Uredski namještaj linije JERA napravljen je kao igra vertikalnih i horizontalnih elemenata. Spajanjem tih elemenata dobiva se industrijska skulptura. Snaga ovog namještaja leži u njegovim debelim plohama. Stolovi dolaze u dvije verzije, s elementima na desnoj ili lijevoj strani. Ovaj namještaj nije zamišljen kao jedna cjelina već kao skup elemenata koji se mogu kombinirati na različite načine. Proširenja stolova i kombiniranje s manjim elementima pomoći će Vam da kreirate praktičan i zanimljiv prostor.