Preda-Osijek d.o.o.
Izvedeni projekti, Novosti, Poslovni prostori//

KONFERENCIJSKA DVORANA

Nastavno na opremanje nove zgrade VISOKOG EVANĐEOSKOG TEOLOŠKOG UČILIŠTA U OSIJEKU koju smo kompletno opremili namještajem i stolicama, ove smo godine upotpunili opremu govornicom i katedrom u konferencijskoj dvorani.